Cần tắm uPVC gia công

  Thông số kỹ thuật:

  • Tên sản phẩm: Cần tắm uPVC gia công
  • Chất liệu: nhựa uPVC
  • Kích thước:
  • Độ dày: 1.2 mm, 1.3mm, 1.7 mm
  • Thời gian sản xuất: tùy thuộc vào kích thước sản phẩm phẩm và số lượng sản phẩm.
  • Giá: Liên hệ