Hiển thị 1–100 của 120 kết quả

Phụ tùng PVC-U (BM)

Bích đơn 49-220 PVC-U Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Bích kép 114-220 PVC-U Bình Minh

Giảm giá!

Gia công theo yêu cầu

Bít nối rời khoan lỗ

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Bộ béc chân cắm dn6 – 200lh

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Bộ béc chân ren ngoài dn17 – 200l/h

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Bộ khởi thủy đầu rút PE dn12

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Bộ khởi thủy đầu rút PE dn16

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Bộ khởi thủy đầu vặn PE dn12

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Bộ nối hai đầu rút PE dn12

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Bộ nối nút PA6 dn25x19

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Chân cắm POM dn10x3/8

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Chân vặn POM dn6x3/8

Phụ tùng PEHD (BM)

Co 11.25 PEHD nhựa Bình Minh

Phụ tùng PEHD (BM)

Co 22.5 PEHD nhựa Bình Minh

Phụ tùng đúc hàng điện trở PEHD

Co 45 điện trở 50-160 nhựa Bình Minh

Phụ tùng ống gân PE và gioăng ống gân PE (BM)

Co 45 PE 110-315 nhựa Bình Minh

Phụ tùng đúc hàn đối đầu

Co 45 PEHD 63 – 400 nhựa Bình Minh

Phụ tùng PEHD (BM)

Co 45 PEHD nhựa Bình Minh

Phụ tùng PEHD (BM)

Co 60 PEHD nhựa Bình Minh

Phụ tùng đúc hàng điện trở PEHD

Co 90 điện trở 50-200 nhựa Bình Minh

Phụ tùng ống gân PE và gioăng ống gân PE (BM)

Co 90 PE 110-315 nhựa Bình Minh

Phụ tùng đúc hàn đối đầu

Co 90 PEHD 250 – 400 nhựa Bình Minh

Phụ tùng PEHD (BM)

Co 90 PEHD nhựa Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Co ba nhánh PVC-U Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Co lơi PVC-U Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Co nhựa PVC-U Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Co Ø 90 PVC-U Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Co ren trong thau PVC-U Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Co rút PVC-U Bình Minh

(4)

Phụ tùng đúc hàn đối đầu

Nắp đậy ống PEHD 20-90 nhựa Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Nắp khóa PVC-U Bình Minh

Phụ tùng đúc hàng điện trở PEHD

Nối điện trở 50-250 nhựa Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Nối Ø 21 – 114 Bình Minh

Phụ tùng ống gân PE và gioăng ống gân PE (BM)

Nối PE 250×160-315×160 nhựa Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Nối PVC-U Bình Minh

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

Nối ren trong PVC-U dn21x3-8

Phụ tùng đúc hàn đối đầu

Nối rút 50×40 – 315×250 nhựa Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Nối rút PVC-U Bình Minh

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

T chân cắm PVC-U dn21x10

Phụ tùng tưới tiêu (BM)

T ren trong PVC-U dn21x3/8 nhựa Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Tê 21-114 PVC-U Bình Minh

Phụ tùng PEHD (BM)

Tê 45 PEHD nhựa Bình Minh

Phụ tùng PEHD (BM)

Tê 60 PEHD nhựa Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Tê cong nhựa PVC-U Bình Minh

Phụ tùng đúc hàng điện trở PEHD

Tê đều điện trở 50-160 nhựa Bình Minh

Phụ tùng đúc hàn đối đầu

Tê đều PEHD 50 – 400 nhựa Bình Minh

Phụ tùng PVC-U (BM)

Tê nhựa PVC-U Bình Minh

Phụ tùng PEHD (BM)

Tê PEHD nhựa Bình Minh